Zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XIX w.
Dodane przez administrator dnia 16/03/2012
W dniu 10 marca grupa 52 uczniów naszej szkoły pod opieką mgr E. Bujakowskiej I mgr J.Sotoły zwiedzała kolekcję malarstwa w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Zgromadzone są tutaj dzieła malarstwa i rzeźby reprezentujące epoki i nurty najistotniejsze w sztuce polskiej XIX stulecia. W układzie wystawy zaakcentowana została twórczość wybitnych osobowości artystycznych tego czasu, np. Marcelego Bacciarelliego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki i Aleksandra Gierymskiego.
Treść rozszerzona
Z panią przewodnik zwiedziliśmy 4 sale wypełnione pięknymi obrazami: Sala Bacciarellego: Oświecenie Sala Michałowskiego: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej Sala Siemiradzkiego: Wokół Akademii Sala Chełmońskiego: Realizm, polski Impresjonizm, początki Symbolizmu Zwiedziliśmy także wystawę „Rozmowy niedokończone – wokół Rejtana Jana Matejki”, prezentującą przykłady recepcji tego znakomitego malarskiego komentarza historii Polski, zarówno przez artystów XIX-wiecznych (Georg Fischhof), jak i współczesnych (Maciej Bieniasz, Waldemar Wojciechowski, Marek Zalejski, Justyna Gryglewicz, Łukasz Trzciński).